جشن باران ایام نوروز از ساعت 7:10 به مدت 30 دقیقه

رادیو بهاران

جشن باران

جشن باران

ویژه برنامه نوروز 1400 - نمایش طنز

اطلاعات برنامه

روز های پخش: ایام نوروز

ساعت پخش برنامه: 7:10

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
جشن باران